Contact Us | Go Hawaii

联系我们

滚动继续

联系我们

 
                                
                微博                                                             微信
    搜索“夏威夷旅游局”                              搜索“夏威夷州旅游观光局”    

 
关于夏威夷各岛旅游局:
 
可爱岛旅游局
4334 Rice Street, Suite 101, Lihue, HI 96766
联系电话: 1-800-262-1400
电子邮箱: [email protected]
 
欧胡岛旅游局
2270 Kalakaua Avenue, Suite 801, Honolulu, HI 96815
联系电话: 1-877-525-OAHU (6248)
电子邮箱: [email protected]
 
茂宜岛旅游会议局 (茂宜岛, 摩洛凯岛和拉奈岛)
427 Ala Makani St. Suite 101, Kahului, HI 96732 
联系电话: 1-800-525-MAUI (6284)
电子邮箱: [email protected]
 
夏威夷大岛旅游局
68-1330 Mauna Lani Dr., Ste. 109B, Kohala Coast, HI 96743
联系电话: 1-800-648-2441 
电子邮箱: [email protected]
 
如下是一些您在夏威夷旅游期间有用的电话号码和链接:

中华人民共和国驻洛杉矶总领事馆
电话: (213)-8078088
请注意夏威夷州的美国区号是(808)
救护车/警察/消防部门:911
夏威夷旅游会议局:(808) 923-1811
檀香山国际机场游客咨询处:(808) 836-6413
农业检查:(808) 832-0566
露营许可(州立公园):(808) 587-0300