The Hawaiian Islands Chant | Go Hawaii

夏威夷群岛圣歌

滚动继续

Na Kahakuikamoana, Fornander Collection of Hawaiian Antiquities and Folk-lore, Vol. IV
Ea mai Hawaiinuiaakea,
Ea mai loko, mai loko mai o ka po.
Puka mai ka moku, ka aina,
Ka lalani aina o Nuumea,
Ka pae aina o i kukulu o Tahiti.
Hanau o Maui he moku, he aina,
Na kama o Kamalalawalu e noho.
Na Kuluwaiea o Haumea he kane,
Na Hinanuialana he wahine
Loaa Molokai, ke akua, he kahuna,
He pualena no Nuumea.
Ku mai ke alii ka lani.
Ka haluku wai ea o Tahiti.
Loaa Lanai he keiki hookama.
Na Keaukanai i moe aku,
Moe ia Walinuu o Holani,
He kekea kapu no Uluhina,
Hanau Kahoolawe, he lopa.
Kiina aku Uluhina
Moku ka piko o ke kamaiki,
Ka iewe o ke keiki i lele
I komo i loko o ka ape nalu,
Ka apeape kai aleale,
Loaa ka malo o ke kama,
O Molokini ka moku
He iewe ia. He iewe ka moku.
Ku mai Ahukinialaa,
He alii mai ka nanamu,
Mai ka api o ka ia,
Mai ka ale poipu o Halehalekalani.
Loaa Oahu, he wohi,
He wohi na Ahukinialaa.
Na Laakapu he kane ia,
Na Laamealaakona he wahine. 
Hookauhua, hoiloli i ka Nuupoki alii,
Ka heiau kapu a Nonea
I kauila i ka po kapu o Makalii.
Hanau Kauai he alii, he kama, he pua alii,
He huhui alii, a Hawaii,
Na ke poo kelakela o na moku
I pahola ia e Kalani.
Holo wale na moku i Holani,
I ka wewehi kapu a ka lanakila.
Kulia i ka moku a Kanekanaloa
Ka ihe laumaki i Polapola
Nana i mahiki Wanalia.
O Wanalia ke kane,
O Hanalaa ka wahine,
Hanau Niihau he aina, he moku,
He aina i ke aa i ka mole o ka aina.
Ekolu lakou keiki,
I hanau i ka la kahi,
O Niihau, o Kaula, Nihoa pau mai,
Pa ka makuahine,
Oili moku ole mai ma hope.
Na Kalani e hoolaa n moku,
Kau iluna o Nuumea
I ka ahui alii o Kaialea.
Na ka lanakila e au na moku.
I huia na kolu e Kalani;
O Hilo, o Puna, o Kau, lele wale.
Ku mai Kalani me ke kahuna,
Kilohi mai ia Maui a Kama.
Aole e u aku puni ka āina
Ke kalele a Kalanimakahakona,
A ka uiaa i kilakila,
Ke koa nui o lanakila,
Nana i keehi Oahu.
Nakolo na moku i ka pea
I ka maha o Kauai, malia.
Puni na aina ia Kalani,
Ia Kalanialonoapii,
Ke kumu alii o Haloa.
Ea mai Hawaii ka moku;
Ea pu me ka lanakila-la.
(Aole i pau)
 

 

Hawaiinuiakea 降临,
于混沌洪荒之中,升腾而起。
而后岛屿显现,陆地尽生,
Nuumea 群岛连成一线,
塔希提岛 (Tahiti) 环抱在群岛之间。
Maui 生而为岛,为陆,
是 Kamalalawalu 的孩子们生存居住之地。
Haumea 的 Kuluwaiea 为夫,
Hinanuiakalana 为妻,他们结为夫妇,
他们的孩子,就是先贤 Molokai,
他是 Nuumea 的“第一缕晨光”1
神圣的王屹立于此。2
这里就是生命的源泉,塔希提岛 (Tahiti) 。
发现了 Lanai,一个被收养的孩子。
正是 Keaukanai 与
来自 Holani 的 Walinuu,
那个 Uluhina 的白肤圣人3,结合在了一起。
Kahoolawe 出生了,甫一出生就成为了弃婴。4
而后他来到了 Uluhina,
小家伙的脐带被剪断,
胞衣被丢进了
翻腾海浪,
飘在茫茫大海之中,
还有孩子的襁褓,也一起漂流。
Molokini 岛,
就是那脐带,是那孩子的脐带。
Ahukinialaa 屹立于此,
那是一位来自异域的酋长,
经历了鱼口脱险,
经历了 Halehalekalani 的大风大浪。
而后,Oahu 诞生了,他是一位 Wohi,5
统治整个 Ahukinialaa 的 Wohi,
他是 Laakapu
和 Laamealaakona 这对夫妻的孩子,
这对讨厌孩子且因照顾 Nuupoki 酋长而感到厌烦的男女
在 Nonea 圣庙,
在电闪雷鸣的 Makalii 神圣之夜生下了他。6
随后,Kauai 诞生了,
他在夏威夷群岛的众多主要大岛之中拥有王者一般的显赫地位,
是夏威夷群岛最重要的岛屿,
由 Kalani 而得以延伸。7
船只自由航行至 Holani,
到那片自由而神圣的土地。
Kane Kanaloa 大陆牢牢扎根在那里,
好像是从 Polapola (Bora Bora) 伸出的矛刺,
它刺伤了 Wanalia,也使他变得更强大。
Wanalia 是丈夫,
而 Hanalaa 是妻子,
他们的孩子是 Niihau,那是一片陆地,一座岛,
那是一片旁系的陆地,8是主岛的分支。
他们有三个孩子,
在同一天出生,
Niihau、Kaula 最后是 Nihoa。
这位母亲在此之后再无所出。
此后再没有新的岛屿出现。
Kalani 让
至高无上的 Nuumea 群岛
与尊贵的 Kaialea 形成了神圣的一体。
这位征服者9主宰着众多岛屿。
三座岛屿由 Kalani 统一;10
Hilo、Puna、Kau 被打败了。
Kalani 与祭司站在前方
检视着 Kama 的 Maui。11
他统治这座岛后不久,
在 Kalanimakahakona 支持之下,
最伟岸的年轻勇士、
伟大的胜利战士、
那位征服 Oahu 的人,
将群岛丛生的年代,
以 Kauai 的和平告终、
所有散落的群岛,都被 Kalani
以及 Kalanialonoapii 12
这座来自 Haloa 的分支岛链所环抱。
夏威夷岛自此显耀于世;
奏响着胜利的凯歌昭示着无上荣耀。
(未完)13

1第一个孩子通常被比喻为“黄色的花朵”也被称作“第一缕晨光”。
2这里是指卡美哈美哈 (Kamehameha) 显赫的王室家族。
3Sacred Albino(白肤圣人)(原本写为“kekea kapu”),如果并非笔误,则这里可能是指“poe ohana kekea”最初抵达大陆时的情景,这可追溯到 13 世纪,Maui 逃亡者乘坐 Mamala 号船只抵达这里。
除船长以外,船上还有其他 5 位男女。
在这些人中,据说 Neleike 成为了 Maui 酋长 Wakalana 的妻子,她的儿子是 Alo-o-ia,他们成为了先觉者“poe ohana kekea”,即有着明亮眼眸的白人;古时称作“白肤圣人”。
4原文的“lopa”一词(这里写为“弃婴”),通常用来指代地位卑微的人或者低下层的农民。
5wohi 是地位最高的 Oahu 酋长。
6这里无疑是指 Makalii 月而不是相同名称的 Pleiades。
7Kalani 的字面意思是“神”或“神一般的人”,在文中大量使用,让译者感到整首歌显然是为伟大的卡美哈美哈编写的一首赞歌或名字歌谣,而且按照惯例,用暗喻的语言来描绘他的丰功伟绩并融入常规的传统传说之中。
8Aa 是旁系小岛,mole 是主要的分支或主要岛屿。
9卡美哈美哈逐个征服了众多岛屿。
10三岛的统一是指卡美哈美哈国王在推翻 Kiwalao 的战役中接连战胜了 Hilo、Puna 和 Kau,并由此统一了夏威夷群岛一半的岛屿。
11Kamalalawalu 的诗歌形式和缩写。
12卡美哈美哈的另一个别称。
13这首歌并未完成,也可能是抄写者没能获得完整的内容。