Kauai Chant | Go Hawaii

Ka Lehua aʻo Kekaha

滚动继续

Kaua i ka Lehua ao Kekaha
I ka maewa malie ao Kaunalewa E walea ana ai Paenawaa
E kiei ia Poleho Pali
 
Kuu hoa i ka Moeahua 
I ke awa ku ao Kikiaola
Ola oe, ola au i ke kai auau Paheehee i ka limu pahapaha
 
Pahenehene ko minoaka
No wai no oe e none mai nei Aia paha i Papiohuli
E huli hoi mai i Pokii nei
 
Aia la ka puana
Ua hui Polihale me Kalalea
I ka maewa malie ao Kaunalewa E kiei ia Poleho Pali.

 


 
我和你,站在 Kekaha Lehua1 的微风里
在 Kaunalewa2 丛林的树影摇曳中
在 Paenawaa3 海滩上休憩
欣赏陡峭的 Poleho4

我亲爱的伴侣,站在 Moeahua5 的微风中
在 Kikiaola6 的海港上
我和你沐浴在海中
在 pahapaha7 的海草上滑行
你巧笑倩兮
是谁让你感到了不安
也许是 Papiohuli8 的某个人吧
回到 Pokii9 这里来
这里是副歌
Polihale10 和 Kalalea11 走到了一起
在 Kaunalewa 丛林的树影摇曳中
欣赏陡峭的 Poleho 崖
________________________________________
1 Lehua 微风是指 Kekaha、Kauai 沿岸的海风。
2 Kaunalewa 是 Kekaha 原始椰林的名字。
3 Paenawaa 是位于 Kekaha 镇中央的一片沙滩
4 Poleho 是 Niihau 朝向 Kekaha 的一面悬崖
5 Moeahua 微风,是从东面吹向 Kekaha 的风。
6 Kikiaola 是 Kekaha 的一座小船港。
7 Pahapaha 也称作海莴苣。
8 Papiohuli 是 Mana 的一个地方,在 Kekaha 的西面。
9 Pokii 是 Kekaha 内陆某座山脚下的一个地方。
10 Polihale 是 Kauai 西端的一片大沙滩。
11 Kalalea 是 Kauai 东端的一座山峰。