Lanai Chant | Go Hawaii

A NānaʻiKaulahea

滚动继续

毕夏普波利尼西亚人种学和自然历史博物馆 (Bernice Pauahi Bishop Museum of Polynesian Ethnology and Natural Hisotry) 回忆录,第 6 卷
A Nanai1 Kaulahea,
A Mauna-lei, kui ka lei,
Lei Pele i ka ieie la, 
Wai hinu poo o Hiiaka,
Holapu ili o Haumea,
Ua ono Pele i kana ia,
O ka honu iki o Polihua2,  
Honu iki ai nounou,
Kua papai o ka moana,
Ka ea nui kua wawaka, 
Hoolike i ka ai na Pele, 
Ina oaka oaka oaka i ka lani la 
Elieli kau mai. 


Kaulahea、Lanai
和 Mauna-lei,编织着花环
Pele 头戴着用香露兜树编成的花环,
Hiiaka 让[她的]头顶熠熠发光
Haumea 为[她的]身体涂抹圣油。
Pele 高兴地吃着鱼,
Polihua 的小乌龟,
脖子短短的小乌龟
[它的]背部像海里的螃蟹壳。
它平坦巨大的乌龟背
好似 Pele 的食物
如果想要在阳光下闪耀着光华。
[就来]折服敬畏于我吧。


1Nanai 就是 Lanai。Kaulahea 是这座岛早期的王,也是一位著名的预言家。
2Poihua 特产海龟,是 Pele 最喜欢的食物。