Kauai Events Calendar | Go Hawaii

活动日历

滚动继续

考艾岛活动日历

在考爱岛的许多特殊活动中计划行程。在考艾岛全年体验独一无二的节日,文化表演和音乐活动。

考艾岛活动

请注意:对于给您带来的任何不便,我们深表歉意,但我们下面的活动列表仅限英文版本。
Event Filters
Submit an Event
showing 1 - 10 of 47
Jun 1 2023
Jun 1 2023
Jun 2 2023
Jun 2 2023
Jun 2 2023
Jun 2 2023
Jun 2 2023
Jun 2 2023
Jun 2 2023
Jun 2 2023

考艾岛节日

Festivals on Kauai

查找关于考艾岛年度节日的更多信息,体验岛上更多的食物和文化。

阅读更多